กลับขึ้นข้างบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

ผู้อำนวยการ

    

รวมลิงค์หน่วยงาน

 
 

เว็บหน่วยงานในสังกัด

 

รายชื่อมหาลัยในภาคใต้

มหาวิทยาลัยของรัฐ

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

-มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

-มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

-มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเอกชน

-มหาวิทยาลัยตาปี

-มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

-มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 วิทยาลัยเอกชน

-วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยชุมชน

-วิทยาลัยชุมชนพังงา

-วิทยาลัยชุมชนระนอง

-วิทยาลัยชุมชนสตูล

-วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

-วิทยาลัยชุมชนยะลา

-วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

-วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 

นายก้าแหมน  ลูกเหล็ม นายเริงชัย    ปูเงิน
นายต้ากีม   กุลดี   นางศัสมียา  ศุภนิมิตวรกุล
  นางสาวหนึ่งฤทัย  มะแซสะเต็ง   นางศรัญญา  มูฮำหมัด
  นางสาวอาอีฉ๊ะ  การกล้า   นายแวมูฮัมหมัดฟาซี  แวยูนุ
  นายสุรินทร์  ดลหล้า   นายมูฮัมหมัดรุชลัน  ลือบากะลูติง
  นางอาภรณ์  อำหมัด   นางรสมีณี  ผิวดำ
  นายอัสนาวี  สาระภี   นายฟาฮัส  หลานหลงส้า
  นางสาวจันทร์นิภา  หวังสัน   นางสาวสุธีลักษณ์  บรรดา
  น.ส.นูรฮายาตี กาจะลากี   นายอับดุลเลาะห์  บาเหะ
  น.ส.มณี   เตาะสาตู   นายการานี    แดงหรา

 

Copyright © 2019 eakkapapsasnawich islamic school Rights Reserved.