ติดต่อเรา

โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์

74/11 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

โทร 075-810215

E-mail : hanawee5104@gmail.com

website : ekp.ac.th