หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. ๐๗๕ – ๖๔๒๐๕๘ โทรสาร. ๐๗๕-๖๔๒๐๕๘ website: www.ekp.ac.thโดยนายก้าแหมน ลูกเหล็ม ได้จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เห็นชอบ และเริ่มก่อสร้าง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ โดยนายก้าแหมน ลูกเหล็ม เป็นผู้รับใบอนุญาต
จังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลคลองท่อมและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขเขตอำเภอคลองท่อม
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้น (First Aid)และการทำ(CPR). ณ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

อัลฮัมดูลิลลาฮ์!!
วันแห่งบารอกัต วันที่มีเกียรติและปลื้มปิติอย่างยิ่ง
สำหรับนักเรียนห้องกีตาบ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อวิชาการศาสนา และรุ่นพี่ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาวิชาการศาสนาต่อ
ร่วมกันซิกรุลลอฮ์ และร่วมกันขอดุอาห์

ครอบครัวเอกภาพศาสนวิชญ์ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงที่สุด20อันดับแรก ได้รับทุนการศึกษาจาก โครงการส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งทางสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้น
ครอบครัวเอกภาพศาสนวิชญ์ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงที่สุด20อันดับแรก ได้รับทุนการศึกษาจาก โครงการส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งทางสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.